Ανθρώπινο Δυναμικό
Εκτύπωση

Σημαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο της επιτυχίας μας είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό μας.
Το εξειδικευμένο ιατρικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό μας διακρίνεται  για τον επαγγελματισμό, την ομαδικότητα του και το αίσθημα ευθύνης ως προς τους εξεταζόμενους.

Αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και σοβαρότητα τους ενήλικες ασθενείς μας, τα παιδιά και τους συγγενείς αυτών, αφουγκραζόμαστε και ικανοποιούμε τις ανάγκες των ασθενών μας. Παρέχουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας συνεχή εκπαίδευση, βελτιώνουμε τα συστήματα παροχών, προωθούμε και καλλιεργούμε την ομαδική συνεργασία.