ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2017
PDF
Εκτύπωση
E-mail


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»

 ΣΕ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. ΜΑΕ. 28435/01ΑΤ/Β/93/1963 

Γ.Ε.ΜΗ.: 1220401000

 

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 11/05/2017 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 08/06/2017 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 στα γραφεία της εταιρείας στην Ν. Ιωνία Αττικής, Λ. Ηρακλείου αρ. 202, 1ος όροφος για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα :

 

.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

1.                  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την εταιρία με 2ετή   θητεία.

2.                  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 300.000 ευρώ.

 

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας.

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος

Παντελής Τούντας

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΙΔΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

Λεωφ. Ηρακλείου 202
Νέα Ιωνία Τ.Κ. 12345
Προσβασιμότητα με ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας
Και Λεωφορεία Α8,602,500 (Στάση Τροχονόμου)
Τηλέφωνο: 210 - 2715350-51
Fax: 210 - 2715354
Email: ionioae@gmail.com
Web: www.ionio-iatriki.gr

ΑσθενοφόροΓια άμεση και έκτακτη μεταφορά από και προς το σπίτι σας, εκτελούνται συνοδείες ασθενών με ασθενοφόρα από έμπειρο προσωπικό.