Μικροβιολογικό
Εκτύπωση

Ανοσολογικό, Βιοχημικό, Ιολογικό, Μοριακής Γενετικής, Ορμονολογικό, Μοριακή Βιολογία, Καλλιέργειες Βιολογικών Υγρών (ρινικό, φαρυγγικό, πτύελα, ούρα, ουρηθρικό, προστατικό, σπέρματος, κοπράνων, ονύχων, βλάβης δέρματος για κοινά μικρόβια - μύκητες), Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού αερόβια-αναερόβια και για κοινά μικρόβια-μύκητες, Καλλιέργεια Τραχηλικού Υγρού για Μυκόπλασμα, Ουρεόπλασμα, Χλαμύδα, Σπερμοδιάγραμμα, Εξετάσεις για ουσίες.