Καρδιολογικό
Εκτύπωση

Ηλεκτροκαρδιογράφημα σε συνδυασμό με καρδιολογική εκτίμηση, Holter Ρυθμού 24ώρου (περιπατητική καταγραφή του ΗΚΓ), Δοκιμασία Κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα, Υπερηχογράφημα καρδιάς και αγγείων με δυνατότητα έγχρωμης απεικόνισης ροής ενδοκαρδιακώς.


Πραγματοποιείται παιδιατρική κλινική καρδιολογική εξέταση και TRIPLEX καρδιάς.